TÁMOP- 4.2.2/B-10/1-2010-0005 - Projektismertető

 A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

Koordináló szervezet: Hallgatói Szolgáltatások Központja

Időtartam: 2010.12.01. - 2012.11.30.

Programazonosító: TÁMOP- 4.2.2/B-10/1-2010-0005

Elnyert támogatás: 49.990.300 Ft

Teljes költségvetés: 49.990.300 Ft

 


A TÁMOP-4.2.2.B-10/1 kódszámú „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása" című pályázati felhívás nyomán

A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán
című projekt tartalma:

A projekt során a Szolnoki Főiskola tudományos műhelyeinek fejlesztését kívánja megvalósítani tehetséggondozási rendszerének keretében. A Tudományos Diákkör és a Bethlen István Szakkollégium fejlesztési területei: oktatók, hallgatók képzése; vendégelőadók meghívása; publikációk; konferencián való részvétel; rendezvények szervezése; kutatócsoportok támogatása; kisléptékű infrastruktúrafejlesztés.

A konstrukció keretében 8 db K+F projekt támogatása valósul meg, illetve 2000 fő hallgató és 44 fő oktató bevonására kerül sor.

A Főiskola küldetése a magyar vidék felemelkedését segítő - az országos és kiemelten a térségi adottságokra építve - a nemzetközi piacokon is versenyképes szakemberek képzése, közvetlen környezete gazdasági és szellemi gyarapodásának segítése.

A Főiskola különös fontosságúnak ítéli, hogy segítse diákjait adottságaik maximális kibontakoztatásában, növelve ezzel szakmai és karrier-lehetőségeik körét, és a főiskola vonzerejét. Küldetésének betöltése érdekében ezért - összhangban a magyar felsőoktatásnak az ország versenyképességének növelésére irányuló, az EU lisszaboni célkitűzéseihez illeszkedő szakpolitikai törekvéseivel - tehetséggondozási programot indít.

A tehetséggondozási program eredményeként a Főiskola által kibocsátott végzős hallgatók nagyobb arányban vesznek majd részt a mesterképzésben illetve jelentősen megnő az esélyük arra, hogy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhessenek el, hozzájárulva ezzel a Főiskola megítélésének javulásához, vonzerejének növekedéséhez, ezzel a hallgatói létszám megtartásához. A tehetséggondozási program sikerének kulcseleme a tudományos műhelyek - a főiskolai TDK és a szakkollégium - működésének eredményessége.

A projekt ágazati szempontból hozzájárul az ÚMFT elsődlegesen a TÁMOP 4. prioritásának megvalósulásához, támogatva „Az egész életen át tartó tanulás elősegítése" specifikus célját. Területi szempontból a Főiskola fejlesztése a területi kohézió erősítésének, az elmaradott térségek kiemelt fontosságú felzárkóztatásának célját támogatja, ami az ÚMFT egészének kiemelt - és elsődlegesen, de nem kizárólag - a ROP által elérendő célja.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.