TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0012 - Projektismertető

Pályázat neve: „Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

 • Azonosító szám: TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0012
 • Projektmenedzser: Tóth-Fodor Krisztina pályázati koordinátor
 • Projekt szakmai vezető: Dr. Szabó Attila Péter főiskolai docens
 • Projektkezdés időpontja: 2015. 04. 01.
 • Projektzárás időpontja: 2015. 10. 31.
 • Elnyert támogatás összege: 80.383.023 Ft
 • A támogatás intenzitása: 100%
 • Konzorcium vezető: Szolnoki Főiskola
 • Konzorciumi partnerek:
  - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
  - Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Projektismertető:

A projekt célja: Illeszkedve a Pályázati Útmutatóban megfogalmazottakhoz a Szolnoki Főiskola és konzorciumi partnerei által összeállított „Tudásközponti funkciók bővítése, hálózati építés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén" című pályázat célja egy olyan, komplex program kidolgozása és megvalósítása, mely hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez, a humánerőforrás fejlesztéséhez és az innovatív módszertanok használatának terjesztéséhez. - 

A fejlesztést a hatékony időmenedzsment és erőforrás-allokáció érdekében 8 alprojekt keretében valósítja meg a Főiskola, amelyek a következő tevékenységekből épülnek fel:

1. Felsőoktatási szolgáltatások módszertanilag megújult kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre

Alprojektvezető: Mondok Anita

a) A felsőoktatási kutatásokba bekapcsolódást előkészítő, a megye járási székhelyein működő középiskolákban lebonyolítandó képzések képzési anyagának kidolgozása.

b) Felsőoktatási felzárkóztató-előkészítő funkciókat ellátó, a hátrányos helyzetű területek középiskolásait célzó, távtanuláson alapuló, a felvételi többletpontokat eredményező emelt szintű érettségire készítő képzések kialakítása. Képzések kidolgozása és tesztelése.       

2. Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése

Alprojektvezető: Dr. Lakatos Vilmos

a) A társadalomtudományi és gazdaságtudományi területen tervezett interdiszciplináris kutatások, valamint kutatási és képzési együttműködések stratégiai megalapozása – a tudományterületi vállalati kapcsolatrendszer formalizálása.

b) Felmérések, kutatások lebonyolítása- téma: kutatási és oktatási igények megismerése, kutatási tervek készítése  

c) Inter- és multidiszciplináris kutatási és képzési együttműködések kialakítása és programok megvalósítása

d) Új típusú információs társadalom eszközrendszerek kifejlesztése a társadalmi felzárkózás és a társadalmi együttműködés fokozása érdekében.

e) Helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó felsőoktatási K+F+I szolgáltatások és kapcsolódó képzések biztosítása.    

3. Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása

Alprojektvezető: Dr. Pólya Éva

a) Egy gazdaságkutatással foglalkozó nemzetközi hálózathoz csatlakozás, tevékenység meghatározás és kutatási terv készítése, egy társadalomkutatással foglalkozó intézményközi kapcsolat kialakítása (Bécsben az FH Campus Wien).          

4. Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása

Alprojektvezető: Dr. Túróczi Imre

a) A társadalom- és gazdaságtudományi képzésekbe és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és problémák beépítése

b) Kreatív város / Smart City fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása

c) Felsőoktatási intézmények és telephelyek aktívabb részvételének biztosítása a térségi fenntartható vidék fejlesztési akciókban

d) A kialakuló vállalati adatbázisból a szakmai gyakorlóhely kiválasztásának algoritmizálása soktényezős szempontrendszer alapján.

Rendezvények szervezése.       

5. Képzési forma fejlesztés

Alprojektvezető: Dr. Kóródi Márta

a) Helyi társadalmi igényeket kielégítő K+F tevékenységekhez kapcsolódó új típusú képzési formák fejlesztése.        

6. Non-profit kutatási szolgáltatások és tudásbázis biztosítása a városi és területi fejlesztési tevékenységekhez

Felelős: Ulvicki Tamásné

a) Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése.

b) A felmérés eredményeiből kiindulva javaslatok / intézkedési terv megfogalmazása a kkv-k részére.

c) Kapcsolódó tájékoztató vállalkozói fórumok megszervezése és lebonyolítása 3 alkalommal (különböző helyszíneken)

d) Részvétel szakmai konferencián

e) Javaslatok / intézkedési terv megfogalmazása K+F szolgáltatások kidolgozásához és bevezetéséhez a Szolnoki Főiskola részére

7. Városi/térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása

Felelős: Szabó Zsuzsanna

a) Smart City fejlesztések – a hallgatói kártya révén elérhető vagy potenciálisan elérhető szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére tréningprogram anyagának kidolgozása,

b) Pilot műhely: hallgatók és kkv-k részvételével – 5 alkalmas szakmai műhelymunka, melynek tárgya 1 db Smart City szolgáltatás kidolgozása vagy minőségi fejlesztése

8. Kutatás végzése a Szolnoki Főiskola részére

Felelős: Dr. Papp Z. Attila

Alaptézisünk az, hogy a képző intézmények nem önmagukban léteznek, hanem szoros összefüggésben a külső és belső feltételekkel. A kutatás keretében ezért célunk megvizsgálni, milyen intézményen belüli és kívüli, a közvetlen és a tágabb társadalmi környezet viszonyaival összefüggő okai vannak egy iskola sikerességének és sikertelenségének. Három szakaszban három különböző megközelítést alkalmazva folytatjuk a vizsgálatot.


 

Infoblokk