TÁMOP-4.1.2 PTE konzorcium - Projektismertető

Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz"

 Koordináló szervezet: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

Időtartam: 2010.04.01-2011.09.30.

Programazonosító:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0051

Elnyert támogatás: 27.320.000 Ft

Teljes költségvetés: 34.150.000 Ft

A pályázat leírása:

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.
A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén.
A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

Tananyagfejlesztés:

 Turizmus-menedzsment digitális tankönyv moduljai: közlekedési szektor, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, utazásszervezés és közvetítés, attrakciómenedzsment és látogatómenedzsment, minőségmenedzsment a turizmusban, desztináció menedzsment

Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv moduljai: a turizmus területi lehatárolásának kérdései Magyarországon, a turisztikai régiók helyzete a területfejlesztés komplex rendszerében, a turisztikai régiók keresletelemzése, a turisztikai régiók kínálatelemzése, a turisztikai régiók differenciált kínálati struktúrája: a magterületek, a turizmus szerepe a regionális fejlődésben és a versenyképességben

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv moduljai: a turisztikai termék, terméktípus értelmezése, egészségturizmus, hivatásturizmus - MICE, kulturális turizmus, városi turizmus, falusi turizmus, ökoturizmus, bor- és gasztronómia, aktív turizmus, örökségturizmus, tematikus utak, parkok, klaszterek

Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv moduljai: a települési és területi folyamatok kutatásának főbb módszerei: a különböző adatforrások, település-és területi statisztikák, a tér-idő vizsgálatok általános jellemzői, szociológiai jellegű módszerek a kutatásban (SWOT elemzés, dokumentumelemzés, személyes interjú, fókuszcsoport, esettanulmány, személyes megfigyelés, szakértői panel, kérdőíves felmérés, Delphi módszer, benchmarking), parametrizálható, egzakt módszerek (költség-haszon elemzés, shift-share elemzés, regresszióelemzés, faktorelemzés, input-output modell, ökonometriai modell), a különböző területi szintek javasolt módszertani vizsgálata, a turisztikai terek életciklusát mérő indikátorok, a turisztikai termékekhez kapcsolódó indikátorok, a turizmus társadalmi, gazdasági, környezeti hatásindikátorai

Turizmus és közlekedés digitális tankönyv moduljai: a turizmus és közlekedés összefüggései, közlekedési infrastruktúra, határátkelőhelyek, légi közlekedés, vasúti közlekedés, közúti közlekedés, vízi közlekedés, speciális közlekedési módok szerepe a turizmusban (kisvasút, lovas turizmus, gyalogos turizmus, kerékpáros turizmus, űrturizmus), utazási irodák szerepe és nemzetközi szervezeteik

A tananyagfejlesztéshez kapcsolódik IKT és nyilvánosság alprojekt.

Konzorcium vezető:

  • Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok:

  • Dunaújvárosi Főiskola
  • Eszterházy Károly Főiskola
  • Károly Róbert Főiskola
  • Nyugat-Magyarországi Egyetem
  • Szolnoki Főiskola

Támogató és közreműködő szervezet:
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, és a képviseletében eljáró Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével megvalósuló program.