TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0016 - Projektismertető

A projekt megnevezése: Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

 • A projekt kezdési dátuma: 2015. április 22.
 • A projektzárás tervezett időpontja: 2015. november 30.
 • A projektzáró dokumentum elkészítésének határideje: 2015. november 30.
 • A projekt vezetője: Tóth-Fodor Krisztina
 • A projekt felelősei: Tóth-Fodor Krisztina, Dr. Molnár Edina, Őze Angéla
 • A projektbe bevont szakterület: Duális képzés
 • A projekt jellege: fejlesztési projekt
 • Konzorciumvezető: Szolnoki Főiskola
 • Konzorciumi partnerek:
  - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
  - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
  - Türr István Képző és Kutató IntézetProjektismertető:

1.  A projekt célkitűzései

A projekt közvetlen célja a Szolnoki Főiskolán a térségi, regionális munkaerő-piaci és iparági szereplőkkel közösen olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint együttműködésének kialakítása és megerősítése, amelyek biztosítják a regionális és térségi munkaerő-piaci igények kielégítését. Ehhez kapcsolódóan cél továbbá olyan moduláris képzési rendszer kialakítása, mely biztosítja a főiskolán tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését. A projekt további célja a gyakorlati tapasztalatok tanulmányok alatti megszerzésének érdekében az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés területén a duális és kooperatív képzési programok elterjesztése, valamint a középfokú tanulmányokat folytató diákok orientációja és tájékoztatása a fenti képzési formákról.

A projekt a területi együttműködés megerősítésére irányuló fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve az Észak-Alföld régióban, hiszen a felsőoktatási szolgáltatások bővítése hozzájárulhat az ipar és szolgáltatás betelepüléséhez, így a lakosságmegtartó erő növeléséhez. Ezzel együtt a projekt célja a hátrányos helyzet kompenzálása és a felsőoktatási oklevél megszerzése előtt lemorzsolódó hallgatók számára részképzettség megszerzésének vagy alternatív képzési lehetőségek útján szakma megszerzésének biztosítása is.

A projekt célkitűzéseit, az átfogó, közvetlen és kimeneti célokat, valamint a külső feltételezéseket az alábbi célfa segítségével is szemléltetjük.

A projekt átfogó célja tehát a Főiskola hallgatói létszám csökkenési trendjének megállítása, megfordítása. Az átfogó cél eléréséhez természetesen számos más külső feltételezésnek teljesülni kell. Így annak elérését elősegíthetik a későbbi infrastruktúra fejlesztések, a kutatás-fejlesztés tevékenység erősítése, intézményi szervezet- és szolgáltatásfejlesztések is. Jelen projekt a képzési portfolió fejlesztéséhez, a hálózatosodáshoz járul hozzá a munkaerő-piaci igények becsatornázásával. Ehhez kapcsolódóan a projekt részcéljai az alábbiak:

 • Duális és kooperatív képzési programok fejlesztése
 • Munkaerő-piaci és iparági szereplőkkel való együttműködések kialakítása
 • Hallgatói szolgáltatások fejlesztése és disszemináció

2.  A projekt várható eredményei

A projekt keretében teljesíteni kívánt indikátor vállalásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes vállalások teljesítési határideje 2015. november 30., a célértékek az alábbi tevékenységekből tevődnek össze:

 • Képzésben résztvevő képzők száma: 74 fő
 • Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma: 8.100 fő
 • Kialakított képzési modulokhoz tartozó tananyagok száma: 42 db
 • Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma: 6 db
 • Megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma: 5 db

A képzésben résztvevők száma indikátor esetében a minimálisan elvárt célérték 6 érintett alapszak esetén 72 fő, a Főiskola vállalása a 6 alapszak esetén 4-4, összesen 24 főiskolai oktató képzésbe történő bevonása, valamint 50 fő gyakorlati oktatást végző szakember is részt fog venni tréningeken, így összesen 74 képző képzésére kerül sor, az alábbi programok keretében.

 • gyakorlati oktatói kompetenciákat fejlesztő képzés
 • vállalati attitűdformáló, személyiségfejlesztő tréningek
 • hospitálási programok szervezése vállalati gyakorlati képzők számára
 • pilot program lebonyolítása
 • nemzetközi tapasztalatszerzés
 • képzésismertetések, előadások alapképzési szakokról középfokú intézmények diákjai számára

A Pályaorientációs indikátor kapcsán a regionális középoktatásban tanuló diák létszám bemutatásra került (80.519 fő), a pályázati útmutató alapján a minimálisan elvárt célérték a 2012-2013-ben az adott régióban középfokú oktatásban tanulók legalább 10%-ának megfelelő diáklétszám, vagyis 8052 fő. A Főiskola vállalása 8.100 fő.

 • középfokú intézmények diákjai számára pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási rendezvények
 • tanulmányi kirándulások
 • városi nyári beiskolázási rendezvény
 • „Képzési Roadshow” – helyszíni képzésbemutatás látványelemekkel, interaktív programokkal, előadásokkal
 • Economica különszám kiadása, szakmai-módszertani publikációk
 • nyomtatott információs anyagok
 • elektronikus információs anyagok
 • piaci bevezető kampány

A tananyagfejlesztésre vonatkozó indikátorvállalás 42 darab, ami a 6 érintett alapszak esetében, alapszakonként 7-7 tananyag fejlesztését tartalmazza. Az új gyakorlati helyek indikátor vállalása kapcsán a 2 újonnan fejlesztett duális alapszak esetében, alapszakonként 3-3 gyakorlati hely bevonására kerül sor. A meglévő és a projekt keretében továbbfejleszteni kívánt 4 alapszak esetében jelenleg 8 bevont gyakorlóhellyel működik együtt a Főiskola. A gyakorlati helyként együttműködő partnereken túl további munkaerő-piaci, ágazati együttműködő partner bevonása is a projekt részét képezi, összesen 5 darab ilyen jellegű új együttműködést vállal a Főiskola.


Infoblokk