TÁMOP-4.1.1/A Projektismertető

Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi
szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán

 Koordináló szervezet: Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ

Időtartam: 2010.06.01-2012.05.30.

Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Elnyert támogatás: 296.226.875 Ft

Teljes költségvetés: 318.523.522 Ft

A pályázat leírása:

A Szolnoki Főiskola versenyképességének növelése érdekében sor kerül a munkaerő-piaci alkalmazkodás (a gazdasági környezetre reflektáló, keresletre alapozott képzéskorszerűsítés), az intézményirányítás (minőségirányítási rendszer, szervezetfejlesztés) és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások (tehetséggondozás, életvezetési tanácsadás) fejlesztésére. A projekt megvalósításával a Szolnoki Főiskola a munkaerő-piac és a társadalom igényeit kiszolgáló valódi térségi szolgáltatóvá válik.

A Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt célja a Főiskola munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázása az intézmény oktatási és döntéshozatali rendszerébe, regionális, térségi szolgáltatóvá válás. Megújuló képzési programok, gyakorlatorientált képzések létrehozása, a friss szakmai tudás mellett a hallgatók további szakmai és szociális kompetenciáinak fejlesztése.

Intézményirányítás fejlesztése. Annak a saját magunk számára is meghatározott, de gazdasági és intézményi partnereink által is megfogalmazott igénynek szeretnénk megfelelni, amely a stratégiai, tervezési folyamatok fejlesztését, korszerű informatikai eszközzel történő támogatását valósítja meg. Alapfolyamataink racionalizálására, minőségalapú újjászervezésére, menedzselésére, kockázatainak elemzésére kívánunk koncentrálni hogy költséghatékony és magas színvonalú feladatellátásunk nemzetközi szabványok szerint is mérhető kimeneteket eredményezzen. Az alprojekt célja még az intézmény-irányítás hatékonyságának korszerűsítése érdekében a főiskolai tervezési folyamatainak átvilágítása, fejlesztése és professzionális informatikai alkalmazással történő támogatása, továbbá a Főiskola működésének, alapfolyamatainak minőség elvű újraértelmezése, átvilágítása és szabályozása.

A Hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a az intézményi szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása, összességében a főiskolai polgárság élethelyzetének, elégedettségének javítása, az intézmény vonzóvá tétele.

A nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztés alprojekt célja a nemzetközi kommunikáció képességünk javítása, speciális tartalommenedzseléssel és interaktív webfelülettel.

A projekt általános célja a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében, a Szolnoki Főiskola oktatási, szolgáltatási, folyamatszervezési funkciói minőségének javításával.

Támogató és közreműködő szervezet:
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, és a képviseletében eljáró Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével megvalósuló program.