TÁMOP 4.1.1-08/1 Projektismertető

A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán


 Koordináló szervezet: Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ
Időtartam: 2009-2010
Programazonosító:
TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0005
Elnyert támogatás: 200 950 183,-Ft
Teljes költségvetés: 228 352 481,-Ft

A pályázat leírása:

A Szolnoki Főiskola versenyképességét nagyban meghatározza a jövőben stratégiájának eredményessége, minél szélesebb körben való átláthatósága és működésének gazdaságossága. Ennek informatikai alapja a jövőben az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer kialakítása, amely segíti a Főiskolai menedzsmentet döntései hatékony meghozatalában, és a főiskolai folyamatok, tevékenységek jobb átláthatóságában a gyorsan változó külső környezeti tényezők tekintetében. A projekt célja a már meglévő hallgatói és öregdiák szolgáltatások továbbfejlesztése és egy teljes körű szolgáltatási paletta kialakítása, ezek komplett összefűzése. Ezek hozzájárulnak a DPR minél hatékonyabb, sikeresebb és hosszú távú megvalósíthatóságához, mely segítségével a végzett hallgatók életpályáját nyomon tudjuk követni. A sikeres elhelyezkedés és helytállás a munkaerő-piacon a Főiskola fő eredményességi mutatója, továbbá fontos visszajelzést ad az intézmény vezetésének a képzés és működés minőségéről.

A projekt során 5 fő tevékenységet tervezünk megvalósítani:

 • Vezetői Információs Rendszer kialakítása
 • Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása
 • Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások fejlesztése
 • Tehetséggondozás
 • Nyilvánosság, tájékoztatás

Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR)
Az AVIR bevezetésének legfőbb célja számos terület információs igényeinek kielégítése, lehetőséget adva a fix riportok mellett, akár OLAP kockák felhasználására, valamint saját komplex ad-hoc riportok készítésére is. A kialakításra kerülő központi AVIR rendszerhez csatlakozva országos szintű összehasonlító és benchmark adatok is elérhetővé válnak, így szélesítve tovább a vezetők által egy helyen rendelkezésre álló információk körét, felhasználva a legmegfelelőbb, online módon működő alkalmazható lekérdező program által biztosított lehetőségeket. Végső cél a BSC filozófiára épülő stratégiai menedzsment rendszer által támogatott teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) megvalósítása. Fontos szempont a tervezés során a TÁMOP 4.1.3 központi projekttel való kompatibilitás kialakítása, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint fenntartó felé folyó adatszolgáltatást teszi lehetővé.

Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR)
A DPR keretein belül kerül sor az intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók körében végzett motivációs vizsgálatok, másrészt a pályakövető vizsgálatok kialakítására, lefolytatására, kiértékelésére és a nyilvánosság felé történő kommunikálásra. A vizsgálatok módszertani kialakításának egyik kulcs tényezője a TÁMOP 4.1.3-as központi projektben megadott módszertani előírások figyelembevétele, amely a vizsgálatok kompatibilitását jelenti az országos Diplomás Pályakövető Rendszerrel. A projekt keretében elvégzett vizsgálatok jelentős része on-line történik, ez több technikai jellegű előfeltétel meglétét teszi szükségessé. Az informatikai háttéren túl szükség van egy önkéntes hallgatói adatbázisra, amelyen keresztül az aktív és végzett hallgatókkal a kapcsolatfelvétel létrejön. A projekt elem része a jó gyakorlat tanulmányozása hazai és nemzetközi vonatkozásban.

Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások
A hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztésénél egy olyan összefüggő szolgáltatási kör kialakítását célozzuk meg, amely egyrészről hozzájárul egy „Szolgáltató Főiskolává" váláshoz, másrészről pedig a hallgatók tanulmányainak első napjától egy életen át olyan szoros, termékeny és élő kapcsolatot alapoz meg, amely az intézmény jövőbeli fejlődésének, sikerének egyik záloga, illetve jelen projektben megfogalmazott Diplomás Pályakövető Rendszer sikerének kulcs tényezője, és ezért elengedhetetlen része. A hallgatói szolgáltatások a Szolnoki Főiskolán már részben léteznek, jelen projekttel ezeket kívánjuk továbbfejleszteni, illetve az alumni mozgalmat elindítani. Az állást, szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók és felsőfokú végzettségű szakemberek, valamint a munkát kínáló cégek számára biztosítani kívánjuk a kapcsolatteremtés lehetőségét, valamint a HÖK-kel és más hallgatói szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal együttműködve a főiskolai polgárok számára rendszeres és színvonalas programokat kívánunk szervezni.

Tehetséggondozás
A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja hallgatói közül kiválasztani a legtehetségesebbeket, s számukra olyan programot biztosítani, ami a tehetségükre építve segít megszerezni azokat a készségeket, amelyek segítségével hallgatóink mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat, vagy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhetnek el. Elérhetik egyéni céljaikat, és hozzájárulnak cégük, környezetük fejlődéséhez. Célunk, hogy a tehetséggondozás rendszerszerűen működjön közre a hallgatók munkájának támogatásában, és ne csak az oktatók, hanem a már meglévő hallgatói közösségek is vegyenek részt a tehetséggondozásban.

Nyilvánosság, tájékoztatás
A nyilvánosság és tájékoztatás során a III. számú kommunikációs csomagot valósítjuk meg. A tájékoztatás és nyilvánosság során a teljes projekt illetve, minden egyes projektelem megvalósulásáról, eredményeiről tájékoztatjuk a közvéleményt. A tájékoztatás csatornái: helyi és országos írott média, „C" típusú tájékoztató tábla (3 db), nyitó és záró konferencia, elektronikus levelek, internet megjelenések, helyi tv és rádiónyilatkozatok. Az előírásoknak megfelelően kiemelt helyen szerepeltetjük az uniós támogatás tényét.

Partnerintézmények:

 • Best Western Hotel Aquarell
 • Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.
 • Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. Margitszigeti szállodák
 • Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci Programok és Humánszolgáltatási Főosztály
 • Gazdaságfejlesztő és Innovációs Nonprofit Kft.
 • GIMA Szolnok Ipari Park Kft.
 • Hotel Silver
 • Hunguest Hotels Zrt.
 • INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárkamara
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Korszerű Kereskedelemért Alapítvány
 • Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
 • Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
 • Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
 • Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat

Támogató, irányító és Közreműködő hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.