TÁMOP 4.1.1-08/1 - Kialakított és karbantartott internetes portálok

A pályázati alportálok a Szolnoki Főiskola portálrendszerének reszponzív felületté alakítása során és annak élesítése után (2013. 01. 01.) a könnyebb kezelhetőség érdekében a következő felületeken lettek elérhetők:

Tehetséggondozás és Karrier oldalak: http.//takk.szolfportal.hu

Alumni és dpr szolgáltatások: http://alumni.szolfportal.hu


Az itt olvasható információk 2012. december 31-ig voltak érvényesek.

Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) - http://dpr.szolfportal.hu
A DPR keretein belül kerül sor az intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók körében végzett motivációs vizsgálatok, másrészt a pályakövető vizsgálatok kialakítására, lefolytatására, kiértékelésére és a nyilvánosság felé történő kommunikálásra. A vizsgálatok módszertani kialakításának egyik kulcs tényezője a TÁMOP 4.1.3-as központi projektben megadott módszertani előírások figyelembevétele, amely a vizsgálatok kompatibilitását jelenti az országos Diplomás Pályakövető Rendszerrel. A projekt keretében elvégzett vizsgálatok jelentős része on-line történik, ez több technikai jellegű előfeltétel meglétét teszi szükségessé. Az informatikai háttéren túl szükség van egy önkéntes hallgatói adatbázisra, amelyen keresztül az aktív és végzett hallgatókkal a kapcsolatfelvétel létrejön. A projekt elem része a jó gyakorlat tanulmányozása hazai és nemzetközi vonatkozásban

dpr

 

Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások

A hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztésénél egy olyan összefüggő szolgáltatási kör kialakítását célozzuk meg, amely egyrészről hozzájárul egy „Szolgáltató Főiskolává" váláshoz, másrészről pedig a hallgatók tanulmányainak első napjától egy életen át olyan szoros, termékeny és élő kapcsolatot alapoz meg, amely az intézmény jövőbeli fejlődésének, sikerének egyik záloga, illetve jelen projektben megfogalmazott Diplomás Pályakövető Rendszer sikerének kulcs tényezője, és ezért elengedhetetlen része. A hallgatói szolgáltatások a Szolnoki Főiskolán már részben léteznek, jelen projekttel ezeket kívánjuk továbbfejleszteni, illetve az alumni mozgalmat elindítani. Az állást, szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók és felsőfokú végzettségű szakemberek, valamint a munkát kínáló cégek számára biztosítani kívánjuk a kapcsolatteremtés lehetőségét, valamint a HÖK-kel és más hallgatói szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal együttműködve a főiskolai polgárok számára rendszeres és színvonalas programokat kívánunk szervezni.

alumni
 

Tehetséggondozás - http://tehetseg.szolfportal.hu
A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja hallgatói közül kiválasztani a legtehetségesebbeket, s számukra olyan programot biztosítani, ami a tehetségükre építve segít megszerezni azokat a készségeket, amelyek segítségével hallgatóink mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat, vagy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhetnek el. Elérhetik egyéni céljaikat, és hozzájárulnak cégük, környezetük fejlődéséhez. Célunk, hogy a tehetséggondozás rendszerszerűen működjön közre a hallgatók munkájának támogatásában, és ne csak az oktatók, hanem a már meglévő hallgatói közösségek is vegyenek részt a tehetséggondozásban.

tehetseg