TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 - Projektismertető

 "Tudásdepo-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

„Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig"
Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében

Koordináló szervezet: Könyvtár és Távoktatási Központ

Időtartam: 2010. 10. 01. - 2011. 09. 30.

Programazonosító: TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Elnyert támogatás: 26.247.811,-Ft

Teljes költségvetés: 26.247.811,-Ft

A pályázat leírása:

A projekt megvalósítása során a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja hatékonyan együttműködik a közoktatási- és közművelődési rendszer szereplőivel. Fő stratégiánk az egész életen át tartó tanulás elősegítése, valamint mindenki számára biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést az információs adatbázisokhoz és a minőségi oktatáshoz. Felhasználóképzésünkkel tovább fejlesztjük a közoktatásban megszerzett tudást, valamint olyan képességek folyamatos fejlesztésére törekszünk, amelyekkel a szolgálandó célcsoportok eljutnak a digitális írástudás magas szintjéig. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén könyvtárunk központi szerepet tölt be a térségben a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában. Intézményünkben korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgoznak, azonban a stratégiai céloknak megfelelően elengedhetetlen a folyamatos képzés, új területek megismerése. Célunk az adatbázisunk fejlesztése és a web-alapú értéknövelt szolgáltatások kiterjesztése, kialakítása, az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében. A projekt megvalósítása és kidolgozása során szorosan együttműködünk minden társadalmi, szakmai, közoktatási, civil leendő partnerünkkel. Igényeiket megismerve dolgozzuk ki az új szolgáltatások teljes körét. A város kulturális életébe szervesen bekapcsolódva rendezvénysorozatot szervezünk. Terveink között szerepel: író-olvasó találkozók, olvasáskultúrát népszerűsítő vetélkedők, kiállítások szervezése.

A projekt során 4 új szolgáltatás bevezetése valósul meg:

 • Modulrendszerű képzés, amely 6 elemből áll, és az olvasáskultúra népszerűsítésétől a digitális írástudásig, az élethosszig tartó tanulás folyamatának megvalósításáig terjed.
 • Angol, magyar, német nyelvű interaktív honlap kifejlesztése
 • 24 órás, folyamatos távoli hozzáférés biztosítása a könyvtár adatbázisaihoz
 • E-tájékoztatás

1., Modulszerű képzés:
I. Modul - „Olvasok, tehát vagyok"
A 10-14 éves célcsoport szükségleteinek megfelelően az olvasáskultúra fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése.

II. Modul - „Vár a szakkönyvtár"
A 14-18 éves korosztály részére a szakkönyvári szolgáltatások, az egyes könyvtártípusok jellemzőinek megismertetése, szakadatbázisokban, szakirodalomban való releváns információkeresési képesség kialakítása.

III./ A Modul - „Proszeminárium"

Hatékony információkeresés technikájának elsajátítása, információbányászat készségének kialakítása, a kritikus, szelektív gondolkodás fejlesztése elsősorban a főiskola hallgatóinak, de kiterjesztése a térség teljes érdeklődő lakosságára is.

III./ B Modul - „Open library"
Az A modul angol nyelven történő kidolgozása, foglalkozások megtartása

IV. / A Modul „Digitális írástudás"

Az internethasználat elsajátításának elősegítése a mindennapi élet megkönnyítésére.
Könyvtáron keresztül történő hozzáférések biztosításával és az on-line kormányzati és önkormányzati szolgáltatások megismertetésével az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének elősegítése. Speciális készségek kialakítása. Célcsoport: hátrányos helyzetű felnőttek.

IV. / B Modul - „Egyenlő esély"

A IV./ A modul fogyatékkal élők számára kidolgozott speciális változata.
A képzésekhez 6 tematika, 6 oktatási segédanyag kidolgozására kerül sor, amelyet a honlapon keresztül, elektronikus formában juttatunk el a célközönségnek.


2., Angol, magyar, német nyelvű interaktív honlap kifejlesztése
A honlapon már meglévő és a folyamatos fejlesztés által egyre bővülő közhasznú, kulturális tartalmakat összegyűjtő linkgyűjtemény esetében is megvalósul a korlátlan angol, magyar és német nyelvű hozzáférés. A nemzetköziesítés jegyében szeretnénk hasznos, friss többnyelvű információval ellátni könyvtárhasználóinkat, helytől, határoktól függetlenül. A fenti fejlesztés megkívánja az interneten is elérhető nyilvános katalógusunk angol változatú keresőfelületének elérhetővé tételét. Ennek megvalósítását is tervezzük jelen pályázat keretein belül, s így a webes katalógus közvetlenül elérhetővé válna az angol nyelvű könyvtári weboldalról.

3., 24 órás, folyamatos távoli hozzáférés biztosítása a könyvtár adatbázisaihoz
Az Aleph integrált könyvtárkezelő rendszer licenszbővítése lehetővé teszi a 24 órás online adat- és információszolgáltatást. A projekt biztosította változások eredményeként várhatóan a távoli felhasználók száma növekedni fog.

4., E-tájékoztatás
A felhasználók tanulási szükségleteinek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek on-line kielégítése

Nyilvánosság:
A projekt során az EU Arculati Útmutatóban meghatározott formában, az előírásoknak megfelelően biztosítjuk. A nyilvánosság megfelelő dokumentálásáról gondoskodunk.

Együttműködő partnereink:
Alapfokú:

 • Belvárosi Általános Iskola
 • Kassai Úti Általános Iskola
 • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Középfokú:

 • Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium
 • Szolnoki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
 • Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola
 • Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
 • Varga Katalin Gimnázium
 • Verseghy Ferenc Gimnázium

Szakmai:

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
 • Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és Repülő és Légvédelmi Intézet Könyvtár
 • Térségi együttműködés:
 • Damjanich János Múzeum
 • Europe Direct Szolnok
 • Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége
 • Ifjúságért Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ (ISZMK)
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK)
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
 • Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
 • Siketek és Nagyothallók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
 • Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

Támogató és közreműködő szervezet:

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, és a képviseletében eljáró Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével megvalósuló program.