TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 - Modulrendszerű képzés - I. modul

 "Tudásdepo-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

„Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig"
Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében

Modulszerű képzés:
I. Modul - „Olvasok, tehát vagyok"
A 10-14 éves célcsoport szükségleteinek megfelelően az olvasáskultúra fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése.