NTP-SZKOLL-14-0061 - Projekt ismertető

A projekt megnevezése: Bethlen István Szakkollégium szakmai tevékenységének támogatása különös tekintettel az agrár és műszaki tudományok képzési területű hallgatók bevonására

  • Azonosító szám: NTP-SZKOLL-14-061
  • Projektkezdés időpontja: 2015. február 1.
  • Projektzárás időpontja: 2015. június 30.
  • Elnyert támogatás összege: 1.350.000 Ft
  • A támogatás intenzitása: 100%


Projektismertető:

A szakkollégium tudományos szakmai aktivitását növeljük a hallgatói kutatási tevékenység tutorálásával, workshoppal, tehetségnapi prezentációval és publikálnak az Economica-ban.
A fejlesztési igényt az jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény tantervében nem szerepel egyéni fejlesztési terv alapján intra- és interperszonális képességfejlesztésre, amelyek kommunikációs és önismereti képességekre, vezetői kompetenciákra, prezentációs és konfliktuskezelési készségekre terjed ki. A szakkollégiumokkal szembeni elvárásokat és a fejlesztési igényt workshop, a kurzussorozatok és tutori rendszer elégítik ki, amelyek magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtanak, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülést.
A programba potenciálisan bevonható célcsoportot a szakkollégium munkájában résztvevő azon hallgatók alkotják, akik a 2014/2015. tanév második félévében szakkollégiumi kurzust vesznek fel vagy szakkollégiumi kutatócsoportban vesznek részt. Átlagos életkoruk 18-21 év, a főiskola üzleti vagy műszaki-agrár képzését végzik. A szakkollégiumi munka öntevékeny, hallgatói kezdeményezésen és érdeklődésen alapul, a kurzus tematikájának összeállítása a választott oktató és a hallgatók együttműködésének eredménye. A szakkollégiumi kurzus vagy kutatócsoport sikeres teljesítésének feltétele egy publikáció vagy egy tudományos diákköri dolgozat megírása.
A program célja indirekt módon a tutori rendszerben, a kurzus sorozatokon és a workshopon résztvevők dolgozatának publikálására alkalmat teremtő Economica kiadvány szerkesztésével és kiadásával realizálódik.


Infoblokk