KKC-2008-V-08-08-31 - Projektismertető

Világtrendek a turizmus-iparban: vállalkozói kultúra és tudás fejlesztése

 Koordináló szervezet: Turizmus Tanszék

Időtartam: 2008-2009

Programazonosító: KKC-2008-V-08-08-31

Elnyert támogatás: 9.308.000 Ft

Teljes költségvetés: 11.635.000 Ft

A pályázat leírása:
A Szolnoki Főiskola célul tűzte ki, hogy egyrészt felkészítse a turisztikai iparág szereplőit a világtendenciákból látható várható igényekre, másrészt megalapozza a vállalkozói szférában az exportképes termékek fejlesztését.

Intézményünk előzetes tapasztalatai, kutatásai alapján a legfontosabb világtrendnek a természetesség, a hagyományos agrártermékek felértékelődése, az egészségturizmus, a korszerű értelemben vett egészségesség, valamint a komplexitás, a hagyományos iparági kereteken történő túlterjeszkedés tekinthető. Ezekkel összefüggésben az országnak, de különösen a régiónak vannak számottevő adottságai: európai viszonylatban érintetlennek tekinthető területek (pl. Felső-Tisza, pusztai területek), jó minőségű gyümölcsök és agrártermékek (pl. penyigei szilva, alma, meggy), kiváló gyógyvizek, fejlett egészségügyi és gyógyszeripari háttér, jelentős informatikai potenciál. Ha ezeket az adottságokat innovatív módon, komplexen kezelnénk, akkor a hagyományos turisztikai mutatók javíthatók lennének, és emellett lehetséges lenne exportképes termékcsaládok sikerre vitelére is. Ráadásul a turizmusban hagyományosan jelentős a kis- és középvállalkozások szerepe, így a tervezett program célcsoportja kitűnően illeszkedik a KKC-s célkitűzésekhez.

A Szolnoki Főiskola által alapított tudásközpont, illetve a főiskola kitüntetett szerepének oka, hogy a továbbiakban nem lehet elhanyagolni az innováció szerepét a turizmusban sem: jelenleg Magyarországon a hivatalos tudomány alig foglalkozik a turizmus ágazatával, pedig ez az ország egyik legjelentősebb iparága. Innováció nélkül nem lehet egy-egy területen versenyelőnyt szerezni, nem lehet visszakerülni a világ élvonalába. Különösen a magyar balneológiai, egészségügyi hagyományokat kellene innovatív módon a medical spa mai trendjeit kihasználva megújítani. Emellett az információs társadalom fejlődését figyelembe véve meg kellene újítani az ágazat marketingjét, informatikai támogatottságát. Szintén a főiskola szerepe mellett szól, hogy több nemzetközi fórumon is kiemelt szerepet kapott az oktatás: az egészségturisztikai szolgáltatások bizalmi termék jellegük miatt erősen függnek a személyzet képzettségétől, ami az iparág rohamos fejlődésével egyre inkább szűk keresztmetszetnek látszik.

A megvalósítandó tevékenységek

A KKC-2008-V pályázat B komponense keretében a pályázó a következő tevékenységek megvalósítását tervezi:

B.1. Turizmus (elsősorban egészségturizmus, Spa, illetve a hasonló trendek szerint fejlődő turizmus-ágak, így a golfturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus) szakma-specifikus oktatási, képzési programok szervezése és lebonyolítása a kapcsolódó nyomtatott és elektronikus kiadványok létrehozásával

B.2. Európai vállalkozói információs napok szervezése és lebonyolítása, az üzleti környezetre vonatkozó kiadvány készítése

B.3. Tudástranszfer pont létesítése és népszerűsítése, marketing

Támogató és irányító hatóság:
A program a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közreműködésével valósul meg. www.magzrt.hu www.nfgm.gov.hu