KKC-2008-A-09-04-74 - Projektismertető

"Gazdaság a mindennapokban"- pénzügyi-gazdasági ismeretterjesztés középiskolásoknak

 Koordináló szervezet: Pénzügyi Tanszék

Időtartam: 2009-2010

Programazonosító: KKC-2008-A-09-04-74

Elnyert támogatás: 7.569.000 Ft

Teljes költségvetés: 8.410.000 Ft


A pályázat leírása:

A projekt célja: A vállalkozói és pénzügyi kultúra erősítése, a vállalkozói ismeretek bővítése általános és középiskolai diákok körében.

Célcsoport: általános és középiskolás diákok 8-12 évfolyam Jász-Nagykun-Szolnok megyében és az Észak Alföldi régióban

Választott módszer: előadások, tanórán kívüli oktatás, játékos gyakorlat, „Vállalkozzunk!? akadémia" vetélkedő

Szükséglet, melyre a projekt épül: A pénzügyi ismeretek oktatásának szükségessége valójában már jóval a jelen pénzügyi válság kirobbanása előtt felmerült az Európai Bizottság és a tagállamok között, de mindezidáig nem történt az ügyben komoly előrelépés. Sokkal inkább olyan programokat valósítottak meg eddig ezen a téren, amelyek eredményei szinte azonnal észlelhetőek voltak, mint például a fogyasztók tájékoztatása vagy a fogyasztóvédelem. Az oktatás, mint hosszú távú cél ez ideig nem jelent meg.

Indokoltság: Számos szakértő egyetért abban, hogy az átlagos polgárok pénzügyekben való járatlansága nagymértékben hozzájárult a gazdasági krízis kialakulásához. A jól tájékozott fogyasztók talán nem választottak volna kockázatos pénzügyi termékeket, és nem bíztak volna meg kétes hírű menedzserekben. Nyilvánvalóan a fogyasztók tájékoztatásáért felelős rossz információs rendszer és mindenekelőtt a kockázatos termékek kontrollálatlan és bonyolult adásvételi rendszere okolható leginkább a jelenlegi zűrzavarért.

Különböző tanulmányok rámutattak, a polgárok döntő többsége csaknem semmit sem tud az alapvető pénzügyekről. Egy a Citigroup által végzett kutatás szerint háromból két fogyasztó úgy érzi, a pénzügyek túl bonyolultak ahhoz, hogy megérthessék azokat.

Hasonló eredményeket hozott ki egy olasz, egy francia és egy spanyol felmérés is, míg egy magyar tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a megkérdezettek 70 százaléka nem tudja, mi is az infláció. A kutatások tanúsága szerint Kelet-Európában a lakosság közel felének egyáltalán nincsen bankszámlája, ami pedig alapjaiban gátolja a pénzügyekben való megfelelő tájékozottság kialakulását (EurActiv.com 29/05/08 ).

Ugyanakkor egyre több ember érzi át ennek a jól használható pénzügyi háttérnek a fontosságát. A Visa által végzett felmérés szerint a szülők meghatározó többsége szívesen venné, ha gyermeke pénzügyi ismeretek oktatásában részesülne az iskolában, valamint a jó pénzügyi képességek elsajátítását igen fontosnak tartja a személyes biztonság szempontjából.

A célcsoport által támasztott igény: A projekt kapcsán informális felmérést végeztünk középiskolás diákok, tanárok és 8. osztályos fiatalok körében. Ennek eredménye:

  • a diákok szívesen hallanának a bankokról, bankszámlakezelésről, hitelről (diákhitelről is) és betétekről, tőzsdéről, és vállalkozásalapításról
  • nem szeretnénk azonban, ha ez tananyag lenne és osztályzatot kapnának rá
  • szívesen vennének részt egy un. „Vállalkozzunk!? Akadémia" vetélkedő sorozatban, melynek keretében ők maguk alapíthatnak céget, intézhetik pénzügyeiket, kiléphetnek (virtuálisan) a tőzsdére, stb.

Illeszkedés a pályázati felhívás céljaihoz: a projekt céljaiban megegyezik a pályázati kiírás céljaival, annak megvalósulását elősegíti.

A program hasznosulása: A projekt nagyban hozzájárul a diákok alapvető vállalkozói ismereteinek bővüléséhez és vállalkozói készségének megalapozásához. A vállalkozási ismeretek tantárgyi blokk meghallgatása után a hallgató tájékozott lesz az cég alapvető környezeti kapcsolataiban, képes lesz áttekinteni vállalkozásának gazdálkodási folyamatait, átgondolni egy befektetés alapvető gazdaságossági kérdéseit, átlátni a pénzgazdálkodás folyamatát és egy üzleti terv elkészítésének fontosabb lépéseit, a szükséges adatokat. A kapcsolódó banki, pénzügyi, adózási és gazdaság elemzési előadások megismertetik a fiatalokat a bankügyletek konkrét kérdéseivel, a pénzügyi ismeretek alapjaival, a pénzügyi rendszer felépítésével, valamint olyan elemzési módszerekkel, mellyel a képessé válnak vállalkozói tevékenységük elemezésére, előrejelzések készítésére. A megismert módszerek pályázatok készítéséhez is jelentős segítséget nyújtanak.

Támogató és irányító hatóság:

A program a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közreműködésével valósul meg. www.magzrt.hu www.nfgm.gov.hu