Az utóbbi évek (2005-2010) pályázatos K+F+I témái

Pályázat címe, /szerződés száma Támogató Támogatás összesen (Ft) Szervezeti egység(ek)/témavezető Kezdés ideje Befejezés ideje
A növényvédőszer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei
  OTKA 4 800 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási Tanszék 2003. 2006.
OTKA T042594 dr. Kalmár Imre
Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 6 000 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Tájgazdálkodási Tanszék 2004. 2007.
NKFP3A/037/2004 dr. Kalmár Imre
Növényi alapú biohajtóanyagok előállítási feltételeinek kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése (különös tekintettel a növényolajokra)
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 10 000 000 Géptani Tanszék, 2004. 2007.
NKFP-4-63/2004 dr. Farkas Ferenc
Mikrobiológiai technológiák fejlesztése környezeti szennyezések csökkentésére és felszámolására
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 6 000 000 Kutató-Fejlesztő Osztály 2005. 2007.
NKFP3A/037/2004 dr. Kalmár Imre
OM 00360/2004  
Vibrációs magtisztítás
  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2 600 000 Alapozó és Műszaki Tanszék 2006. 2007.
RO-24/05 TéT Román-magyar TéT dr. Bíró István
OMFB-00762/2006    
Biomasszára alapozott, komplex, kapcsolt hő- és villamosenergia előállítási technológia
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 52 000 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék 2006. 2009.
NKFP3-00006/2005. Jedlik Ányos program dr. Kalmár Imre
OM-00040/2007    
Mobil energiafű- és gabonaszalma aprítógép prototípus kifejlesztése a mezőgazdasági biomassza energetikai hasznosíthatósága érdekében
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 20 000 000 Kutató-Fejlesztő Oszály 2006. 2009.
BAROSS-2-2005-0087 Baross Gábor program   dr. Kalmár Imre    
OMFB-01103/2006          
Nemzedékek kutatóúton – A Szolnoki Főiskola  Mezőgazdasági Fakultása és a civil szervezetek együttműködése az Észak-alföld jövőjéért
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 14 504 736 Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejl. és Tájgazd. Tanszék 2006. 2008.
ROP-3.3.1.-05/1.-2006-02-0007/36 dr. Krizsán József
Piacbővítő, hozzáadott érték növelő termékfejlesztés új, mezőgazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával
  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 8 400 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék 2007. 2008.
EA_KUTF_05-BIOAPR07 Baross Gábor program dr. Kalmár Imre
Kecske- és juhállomány növelésének lehetőségei az ősgyepek védelmében
  FVM/MVH 2 000 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Állattenyésztési Tanszék 2007. 2008.
AVOP 3.5.2-2006-090156/6.07 AVOP LEADER+ pályázat dr. Krizsán József
Környezeti nevelési program a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás partner-középiskolái számára
  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 4 631 700   2008. 2009.
KEOP-6.1.0/A-2008-0027 dr. Futó Zoltán
   
A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2008. évi központi kerete terhére  a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása I.
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 5 354 000 Alapozó és Műszaki Tanszék 2008. 2008.
KT-FO-10-2008 dr. Szűcs Sándor
A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2008. évi központi kerete terhére  a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatása
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 4 566 744 Gépészeti Tanszék 2008. 2009.
KT-FO II-29-2008 Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék
  Ország László
A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2008. évi decentralizált kerete terhére  a szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés támogatása
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 5 744 842 Gépészeti Tanszék 2008. 2009.
DT-EA/3/026/2008 Oláh Béla
Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás
  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 12 824 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék 2009. 2010.
EA_KFI-07-permetez Baross Gábor program dr. Kalmár Imre
OMFB-01043/2009    
Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez
  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 12 265 000 Kutató-Fejlesztő Osztály, Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék 2009. 2010.
EA_KFI_07-bioreakt Baross Gábor program dr. Kalmár Imre
OMFB-00931/2009    
Túravezető képzés Jász-Nagykun-Szolnok megyében
  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi alap 8 438 460 Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda 2009. 2010.
NA-3-2009-008 (Norvég Alap) Pongráczné dr. Barancsi Ágnes
Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára
  Norvég Alap 314 938 231 Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda 2009. 2011.
HU0113 00113/NA/2008-3/ÖP-1 -1160977 dr. Krizsán József
Környezettudatos oktatás és szemléletformálás a szolnoki kistérség gyermekei és diákjai számára, a táborok szervezésével, a kerékpáros közlekedés, és a túrázás feltételrendszerének javításával
  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi alap 45 431 990 Agrárgazdálkodási Intézet, Pályázati Iroda 2009. 2010.
NA-2-2009-013 (Norvég Alap) dr. Krizsán József