EGT-156-M2-0010 - EGT Alap Ösztöndíj program

EGT/156/M2-0010

2016. április 10-17. között az EGT Alap Ösztöndíj program keretében megvalósult EGT/156/M2-0010 támogatási szerződés számú M2 Felsőoktatási mobilitási pályázatokban futó projekt tanulmányútja

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.

A 2009-2014 közötti időszakra az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor államok szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.

Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.

Elnyert támogatás: 72400 EUR

Kezdés: 2014. augusztus 1.

Befejezés: 2016. szeptember 30, de meghosszabbítva 2017. április 30.

Küldő intézmény:

Szolnoki Főiskola

Fogadó intézmény:

Høgskolen i Sørøst-Norge / University College of Southeast Norway

(korábbi Buskerud and Vestfold University College)

https://www.usn.no/english/

Kapcsolattartó:

Heidi Tovsrud Knutsen, Head of International Relations

Szakterület:

0410   általános üzleti képzési terület

Munkanyelv:

Angol

Mobilitás Időtartama:

5 nap

A program fő céljai a résztvevők számára

Az oktatási mobilitás célja, hogy a fogadó intézményben az előadó kutatási témájában előadást tartson, a hallgatókkal szakmai beszélgetést kezdeményezzen illetve a partner oktatóval szakmai konzultációt folytasson.

Az intézménylátogatási mobilitás célja a kiutazó egyéni munkatervében meghatározott terület vizsgálatára vonatkozó tapasztalatok szerzése és annak a napi munkavégzésben történő alkalmazás lehetőségeinek megismerése.

A küldő intézmény szempontjából elért eredmények és hatások

A résztvevő mobilitása által a küldő intézmény

 • nemzetköziesítési foka nő
 • meglévő kapcsolatait erősíti
 • új tanszéki kapcsolatokat épít
 • képzési kínálatát nemzetközi kontextusba tudja helyezni (benchmark).

A résztvevő számára elért előnyök és hatások

A mobilitás befejeztével a résztvevő

 • angol nyelvi szóbeli kompetenciái javulnak
 • nemzetközi tapasztalatot gyűjt
 • megismerkedik a szakterület külföldi érintettjeivel, szakmai tevékenységében fejlődik
 • egyéni kutatási tervének megvalósulásával a kapott eredményeket munkájában hasznosítja.

Eredmények

 • Tapasztalatcsere
 •  Kapcsolatápolás
 • Új munkamódszerek, technológiák megismerése
 • Ismeretszerzés a fogadó intézményről és országról
 • Kapcsolatépítés
 • Nyelvgyakorlás
 • Munkatapasztalat szerzése.

Résztvevők:

2016. 04. 11-07.

Név

Mobilitás

Név

Mobilitás

Dr. Túróczi Imre, Rektor

L

Semeginé Dr. Tariszka Éva, főiskolai docens

JS

Dr. Kóródi Márta, rektorhelyettes, tanszékvezető

JS

Dr. Földi Kata, főiskolai docens

JS

Dr. Bagdi Róbert, főiskolai docens

JS

Dr. Szabó Attila, főiskolai docens

JS

Dr. Fekete István, tanszékvezető főiskolai docens

JS

Dr. Szakács Attila, főiskolai docens

L

Nyitrai László, Informatikai Központ vezető

JS

Tóthné Herbst Zsuzsanna, nyelvtanár

JS

Dr. László Éva, főiskolai tanár

JS

Mondok Anita, adjunktus

L

Dr. Herbály Katalin, főiskolai tanár

JS

Kálmán Éva, könyvtáros

JS

Dr. Madaras Lászlóné, főiskolai tanár

JS

Dr. Szakács Zsolt, adjunktus

L

Dr. Szűcs Róbert, College főiskolai docens

JS

Szekeresné Pinczés Erzsébet, nyelvtanár

JS

Dr. Miskolczi Ildikó, főiskolai docens

JS

Dr. Csatlós Krisztina, nyelvtanár

L

L=oktatás, JS=intézménylátogatás, *=csoportvezető

Program 

Válogatás a beszámolókból

Képgaléria