ÉAOP-1.1.2-2008-0019 - Projektismertető

Innovatív Turizmus Klaszter

Koordináló szervezet: Turizmus Tanszék

Időtartam: 2009-2010

Programazonosító: ÉAOP-1.1.2-2008-0019

Elnyert támogatás: 26.120.000 Ft

Teljes költségvetés: 36.400.000 Ft

A pályázat leírása:
A projekt célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások, a helyi gazdasági szereplők közötti, klaszter formában megvalósuló együttműködést. Ezen belül cél, hogy a megalakuló klaszter lehetőséget biztosítson a turisztikai iparág, mint a régió kulcságazatában működő vállalkozások versenyképességének jelentős növelésére.

A klaszter a Szolnoki Főiskola, mint kondenzációs mag köré szerveződik. A Szolnoki Főiskola az ország legrégibb turizmus képzőhelyei közé tartozik, ezért kiemelt célunk, hogy a térség felsőoktatási intézménye és a klaszter tagjai között egy partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződés, együttműködés jöjjön létre, amely kiszolgálja az adott ágazat gazdasági szereplőinek igényeit és helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira.

Az induló klaszterhez elsősorban turisztikai tanácsadó cégek, szolgáltatók, informatikai ls egészségügyi vállalkozások csatlakoztak a régió mindhárom megyéjéből. A klaszter központja Szolnok.

A főiskola kitüntetett szerepének oka, hogy a továbbiakban nem lehet elhanyagolni az innováció szerepét a turizmusban sem: jelenleg Magyarországon a hivatalos tudomány alig foglalkozik a turizmus ágazatával, pedig ez az ország egyik legjelentősebb iparága. Innováció nélkül nem lehet egy-egy területen versenyelőnyt szerezni, nem lehet visszakerülni a világ élvonalába. Különösen a magyar balneológiai, egészségügyi hagyományokat kellene innovatív módon a medical spa mai trendjeit kihasználva megújítani. Emellett az információs társadalom fejlődését figyelembe véve meg kellene újítani az ágazat marketingjét, informatikai támogatottságát. Szintén a főiskola szerepe mellett szól, hogy több nemzetközi fórumon is kiemelt szerepet kapott az oktatás: az egészségturisztikai szolgáltatások bizalmi termék jellegük miatt erősen függnek a személyzet képzettségétől, ami az iparág rohamos fejlődésével egyre inkább szűk keresztmetszetnek látszik.

Támogató és irányító hatóság:
A program a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával és a képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködésével valósul meg. www.nfu.gov.hu
www.earfu.hu