BAROSS-EA07-EA_KOZKFI_07-2008-0078 - Projektismertető

Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz elállítási technológiai kísérletekhez

 Koordináló szervezet: Kutató-Fejlesztő Iroda

Időtartam: 2009-2010.

Programazonosító: BAROSS-EA07-EA_KOZKFI_07-2008-0078

Elnyert támogatás: 12.265.000,-Ft

Teljes költségvetés: 12.265.000,-Ft


A pályázat leírása:

A létesítendő biogáz-üzemek környezetében rendelkezésre álló biomassza potenciál igen változatos és üzemenként eltérő összetételű is lehet.
Az elektromos energiahálózatra termelő biogázüzemekben az átvételi szerződésben rögzített, követelmények miatt kiemelt problémát jelent a szezonálisan változó összetételű lebontandó biomassza beadagolása mellett a stabil, állandó biogázhozam és metánhozam biztosítása. Ezért a biogázüzemeknek folyamatosan szükségük van technológiai kísérletek végzésére,lefolytatására.
A maximális metánhozam elérését célzó technológiai paraméterek behatárolásához speciális eszközrendszer szükséges, amely segítségével az üzemi körülményekhez hasonló feltételek mellett a biogáz keletkezési folyamatát befolyásoló tényezők változtatásával és az összes szükséges jellemző mérésével végezhető el a biogázelőállítási technológiai kísérletsorozat.

A projekt célkitűzése: mobil, telepíthető bioreaktor kifejlesztése helyszíni biogáz-előállítási technológiai kísérletekhez.

A kifejlesztendő berendezés és a segítségével végzendő szolgáltatás tehát valós piaci igény kielégítésére irányul, amelyet a projekt eredményeinek hasznosítása által a pályázó konzorcium kíván kielégíteni

Konzorcium vezető: Középtiszai Mezőgazdasági Szolgáltató Zrt., Kunhegyes
 
Konzorciumi tagok:

Szolnoki Főiskola

Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum

A konzorcium által elnyert összes támogatás: 53.781.000,- Ft

Támogató és irányító hatóság:
A program a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával és a képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködésével valósul meg. www.nkth.gov.hu www.earfu.hu